Malaysia

KUALA LUMPUR

Noor L. Abu Bakar, MD, DC
No 2 Jin Keramat
Hujung Atas
5400 Kuala Lumpur
T: 60-3-457-8943

PANGKOR PERAK

Pram Singh, MD, BS
446 Bakc Street
32300 Pangkor Perak
T: 60-5-951796

PETALING JAYA

M.S. Balajeyagaran, MD, DC
No7 2C/28 JI PJS 46000
Petaling Jaya Selangor
T: 60-3-719679